1. หน้าหลัก
 


ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 0  คน
ผู้ลงทะเบียนล่าสุด


ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันวิชาการ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

         

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-942678
ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-94-2671-72, 053-94-2676-79, 053-94-3676-79 Fax : 053-94-3600