2. กำหนดการ
กำหนดการ
ลำดับ รายละเอียด วันที่อัพโหลด
1 กำหนดการวันวิชาการครั้งที่ 9 18 พฤศจิกายน 2556
2 Highlight ในวันวิชาการ 18 พฤศจิกายน 2556
3 กำหนดการจัดการประกวดสุนัขสุขภาพดีและแฟนซี 18 พฤศจิกายน 2556แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-942678
ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-94-2671-72, 053-94-2676-79, 053-94-3676-79 Fax : 053-94-3600